masáže Praha menu

Grafoterapie

Grafoterapie je proces založený na cílené a vědomé změně písma.

Během času si do svého života nasbíráme spoustu nedostatků, které nás svazují a brzdí v rozvoji. Grafoterapie je jednoduchá metoda, která nám pomůže tyto nedostatky odstranit a pomůže nám v sobě najít a vybrousit pravý diamant.

Co to znamená? Psaním, podle určitých pravidel a pod odborným vedením, si opravíme některé znaky v Našem rukopisu a to Nám umožní - naučit se říkat ne, lépe překonávat překážky, být cílevědomějsí, sebevědomější, soběstačnější, harmoničtějsí, klidnější ....atd. V průběhu terapie se nemění Vaše osobnost, ale Vaše prožívání a chování, Vaše psychika. Sami si vybíráte chování, které vám nevyhovuje a které byste rádi změnili, a tím si vybíráte i tvary ve Vašem rukopisu, které chcete změnit. Neučíte se nově psát, ale měníte pouze části písmen.

Naše strachy a úzkosti, obavy z různých situací, které se odrážejí v našem rukopise, můžeme grafoterapií postupně odstranit. Pokud trénujeme to, co nám nejde, obnovujeme nebo vytváříme mozkové vazby tam, kde jsou málo funkční nebo nejsou vůbec. Zpětně takto působíme na svůj mozek a také na rozvoj své osobnosti.

grafoterapie

Písmo Vás prozradí

Z rukopisu poznáte pisatelův temperament, vůli, způsob myšlení a racionálních přístupů, emoční a sociální inteligenci, odolnost vůči stresu a zátěži, typ výkonu, jak hospodaří se svými silami, jak prožívá sám sebe (sebepojetí, sebevědomí, falešné já, rozpor mezi ideálním a reálným já), sociabilitu neboli vztahy s okolím, sklon k extraverzi či introverzi, tendenci zaujímat spíš dominantní nebo submisivní postoje, organizační, plánovací a řídící schopnosti, komunikační styl, schopnost empatie, schopnost tvořivosti a improvizace, z čeho mohou pramenit případné konflikty s okolím, morální vlastnosti.

Co o Vás písmo řekne

Například zvýrazněné začáteční tahy znamenají vysoké sebevědomí a ctižádostivost. Malé písmo prozradí dobrou schopnost sebeovládání, zdrženlivosti a opatrnosti.

Zajímavé je, že menší písmena píší většinou lidé s vysokoškolským vzděláním. Ale když se velké písmo vyskytne u vysokoškoláka, dá se předpokládat, že jde o osobu se širším záběrem, která je emocionální a má zvýšené sebevědomí. Pokud je malé písmo úhledné, symbolizuje zdravou kritičnost, svědomitost, ale i to, že zkoumaná osoba není příliš společensky založena. Stejně tak úzké písmo naznačuje, že jeho autor je spíše introvert.

Pokud se písmena zjednodušují, jejich autor má sklony uzavírat se před ostatním světem, má odpor k exhibicionismu. Velké písmo zase může symbolizovat velkorysost, koncentraci a schopnost soustředění se na podstatné věci. Lidé s podobným písmem mají potřebu dodržovat věci předepsané, jakožto i nejrůznější společenské normy.....

Naučte se říkat NE

Naučit se zdvořile odmítnout není jednoduché a zvládá to v dnešní době málokdo i s tímto problémem Vám pomůže grafoterapie
více

Přednáška grafoterapie

Chtěli byste vědět víc? Srdečně Vás zveme na přednášku GRAFOTERAPIE aneb rukopisem k rozvoji osobnosti neboli „Změňte písmo, změníte život."

Moje zkušenost

Sama jsem kurz grafoterapie absolvovala a překvapilo mě, jak moc mi v životě pomohl, proto jsem se rozhodla šířit tuto metodu dál jako lektor. Pokud máte jakékoliv otázky nebo se chcete přihlásit na kurz, prosím, kontaktujte mne na tel.: +420 602 132 100 - Dana Hodanová.

Kurz grafoterapie

Kurz grafoterapie se skládá z 10 navazujících lekcí, tedy 10 individuálních setkání. Setkání probíhají obvykle jednou za 4 týdny ve Studiu Danah. Jedinými pomůckami jsou papír a tužka.

Individuální kurz

individuální kurz obsahuje:

  • 10 lekcí po 1h.
  • 1h měsíčně s lektorem
  • skripta
  • certifikát

Cena individuálního kurzu

  • platba převodem, v hotovosti - 8 000Kč

Zahájení kurzu

  • zaplacení kurzu
  • podpis smlouvy
  • vzorek písma

Více najdete na stránkách www.grafoterapie.cz

Certifikát - osvědčení o absolvování kurzu grafoterapie.

Více také naleznete v reportáži o grafoterapii.

grafoterapie změna písma