masáže Praha menu

Grafoterapie - změňte písmo, změníte svůj život

Všichni máme své skryté strachy, „kostlivce ve skříni“, kteří nám brání žít tak, jak bychom si přáli. A teď si představte, že se jich navždy zbavíte. Jak? Tím, že lehce upravíte svůj rukopis. Zní vám to jako čirá fantazie? Ale kdepak, metoda zvaná grafoterapie opravdu funguje.

Většina lidí zaslechla už někdy pojem grafologie. Co si ale máme představit pod grafoterapií? V čem se liší? Jde snad ještě o pár kroků dál?
Grafoterapie na grafologii a její velmi rozsáhlé poznatky navazuje a využívá je. Písmo na Vás prozradí mnohé, naše postoje, to jací jsme, jaké strachy nás ovládají… Grafoterapie pracuje s cílenou změnou písma jakožto nástrojem pro cílenou změnu v životě. Postupnou a řízenou úpravou rukopisu se zbavíte potlačených emocí a zlozvyků, získáte duševní rovnováhu, sebedůvěru, naučíte se lépe komunikovat. Grafoterapie zahrnuje komplexní postup a pravidla, co měnit a co ne a v jakém pořadí. V podstatě nejsnadněji se mění emocionální vnímání, ale nelze ho změnit natrvalo. Naopak mnohem nesnadněji se mění reakce a chování, které ale lze změnit trvalo.

grafoterapie

Grafoterapie předpokládá, že naučíme-li se psát určitým způsobem, mohou v našem životě nastat žádoucí změny. To zní skoro jako pohádka. Jak je možné, že to takhle funguje? (Kudy a kam směřují impulzy z naší ruky, když píšeme?)
Jakékoli pohyby našeho těla, včetně psaní, řídí mozek. Platí to i obráceně - jakékoli pohyby, včetně písma, ovlivňují a utvářejí změny v našem mozku. Tím, že píšeme určité tahy písma, propojujeme mozková centra související s naším chováním.

Takže když celý život píšu nesprávně například písmenko „o“, zadělávám si tím na konkrétní problémy?
Ano. S každým jeho napsáním jen potvrzujete a upevňujete daný návyk, který písmenko zobrazuje. Například pokud píšu písmenko „o“ s “kličkou jako rybník“  znamená to, že mám z něčeho strach, obavu, že se uzavírám sama do sebe, stavím si zeď v komunikaci mezi sebou a ostatními lidmi. Každým takto napsaným „o“ si tento stav potvrzuji a zeď se zvyšuje a zpevňuje.

grafoterapie psaní

Z pohledu grafoterapie je tedy naprostý nesmysl, že se děti v první třídě učí psát podle nějaké předlohy. Nebo dokonce velmi škodlivý návyk. Je to tak?
Ne, není. Děti, a vůbec kdokoli, se musí naučit písmu jako takovému, které je stejné, protože jinak by se ztratila schopnost číst ho. Ale, i když všichni dostaneme v první třídě stejnou předlohu, tak naše písmo se mění a utváří se našimi zkušenostmi. Takže i naše chování se mění a utváří v souvislosti s naším písmem.

Kdo vůbec vymyslel to „správné písmo“ a kde máme jistotu, že právě tento způsob psaní nám umožní žít lepší život?
V písmu existují tahy, které podporují určité návyky chování. Pomocí řízené změny písma se můžeme naučit vnímat různé životní situace jinak, tak, abychom se hned z prvních neúspěchů nehroutili, abychom hned nekřičeli a můžeme se také zbavit strachu a úzkostí. Můžeme se naučit být otevřenější, vyrovnávat se s problémy snadněji, naučit se „říkat ne“ a mnohem více. „Správné písmo“ jako takové vlastně neexistuje. Vědecké studie ale prokazují, že pokud jsou písmena v našem rukopisu propojena pomocí určitých tahů, propojují se těmito tahy i naše mozková centra. Pokud jsou písmenka oddělena mezerami a plynule na sebe nenavazují, nepropojují se ani naše mozková centra.

grafoterapie písmo

Jak grafoterapie probíhá v praxi?
Spolu s grafoterapeutem vytvoříte, právě pro vás, ten správný tvar vašeho písmenka nebo více písmen a poté se ho učíte tak dlouho, dokud nezůstává trvale součástí vašeho běžného rukopisu.

Na každé lekci grafoterapie se pracuje na jiných tématech, jako je například komunikace, sebedůvěra nebo logické myšlení… Znamená to, že určité skupiny písmen odkazují ke konkrétním vlastnostem a kvalitám?
Ano. Grafoterapie vychází z grafoanalýzy. Znamená to, že tvar každého napsaného písmene má svůj psychologický význam. Např. písmenko „h“ je spojeno s naším osobním životem, naší filozofií a našimi plány. Písmeno „k“ souvisí s uplatňováním se ve sféře naší profese, písmenko „b“ souvisí s našimi partnerskými a blízkými vztahy.

Musím se tedy naučit psát úplně jinak a nově?
Ne, záleží na tom, jak píšete nyní. Lze upravit jen tahy, které podporují charakteristiky, které se vám nelíbí.

Spousta lidí už skoro zapomněla psát, někteří nedrželi v ruce tužku i několik let… Má pro ně tato terapie smysl?
Ano, písmo je jen nástrojem, který vám může, stejně jako jiné terapie, pomoci tam, kam chcete. Ale písmo je jednou z těch dostupnějších forem, protože psát umí téměř každý, psát můžete v pohodlí domova a o to je tato forma terapie dostupnější.

grafoterapie změna písma

Mohu psát i tiskacím písmem? Dají se také v něm vypozorovat nějaké odchylky?
Ano, dají, ale je to nevázané písmo (písmena na sebe nenavazují, tvoří se mezi nimi mezery, tím pádem se v mozku nepropojují některá mozková centra mezi sebou), ale i to má svoji charakteristku.

V čem všem může grafoterapie člověku pomoci? Je například možné zbavit se tímto způsobem strachu nebo se vypořádat s těžkými traumaty a komplexy z dětství?
Grafoterapie nám pomůže s tím, co si my sami vybereme, že chceme řešit. To, že si uvědomíme, že nějaký problém máme, znamená pro nás již první krok k úspěchu v jeho řešení. Grafoterapie nám pomáhá odstranit naše strachy a úzkosti, uvolňuje naše psychické bloky, naučí nás být otevřenější, ale také být odolnější vůči stresu. Naučí nás lépe komunikovat, naučí nás „říkat ne“ a nenechat se svazovat pravidly a jen na sebe nakládat další povinnosti, vážit si nás samotných, mít se rádi. Naučí nás nejen dávat, ale také přijímat. Žít v přítomnosti a vnímat štěstí, být otevřený novým příležitostem. Je vědecky dokázáno, že se z traumat se můžete vypsat, nemusíte svá tajemství sdělovat cizí osobě. Lze tedy ke grafoterapii přidat ještě formu expresivního psaní, tuto metodu popsal a již dvacet let používá americký psycholog James W. Pennebaker. I mě grafoterapie pomohla, přestala jsem se stydět sama za sebe, vyrovnala jsem se s velkým komplexem z dětství. Mám mezírku mezi předními zuby, už ve školce se mi děti smály, bála jsem se proto usmívat. Teď vím, že je to nesmysl a směju se na lidi kolem sebe a vím, že podobným komplexem trpěla i Madonna nebo Vanessa Paradise a podívejte, jak jsou úspěšné a šťastné. Díky grafoterapii také daleko lépe komunikuji s lidmi, velmi mi pomohla i při rozhodování v podnikání. Daleko lépe zvládám stres a situace, které vedení studia a podnikání v ČR přináší.

grafoterapie písmo

Mohu díky grafoterapii získat lepší práci, uzdravit se z nějaké chronické nemoci nebo třeba najít ideálního partnera?
Ano, můžete získat vlastnosti a kvality, a podporovat je psaním, a tím pádem být úspěšnější při hledání práce nebo při výkonu zaměstnání. Můžete žít zdravější život, pokud uvolníte psychický a emocionální tlak. Velké množství nemocí je zapříčiněno špatnou psychikou. Každým dnem mne o tom utvrzuje praxe u nás ve studiu. A potvrzuje to také Mudr.Hnízdil, který říká: „Nemoc je jen informace o tom, jaký člověk je, jakým způsobem žije, informace o tom, že ve svém životě dělá nějakou chybu.“ To znamená, že pokud zlepšíme svoji psychiku, nebudeme podléhat stresu, vyronáme se sami se sebou, vyvarujeme se tak i mnoha zdravotním obtížím. Spokojení a šťastní lidé mají také více energie. A jestli můžete díky grafoterapii nalézt ideálního partnera? Ano. Protože díky grafoterapii bude vaše komunikace účelnější, otevřenější a pravdivější. Pokud se naučíte žít v harmonii sami se sebou, budete se mít rádi, budete daleko vyrovnanější a budete tak i působit na lidi kolem sebe. Pokud budete pohodoví, usměvaví a sebevědomí, budete jako magnet přitahovat do svého života ty správné lidi.

Jsou změny, které v sobě nastartuji během kurzu, trvalé? A co když později přestanu psát a vrátím se zpátky ke klávesnici? Sklouzne časem zase všechno do starých kolejí?
Ano, změny jsou trvalé. Stejně jako písmo. Pokud písmo nedostatečně procvičíte, nevydrží. Písmo je odrazem toho, jak nám to „v hlavě“ funguje“. Pokud jsou znaky a chování dostatečně zafixované, již nemusíte psát a zůstávají, umíte psát i po letech, i když se musíte více soustředit. Pokud písmo nebylo dostatečně zautomatizováno, změny nevydrží.

Dejme tomu, že společně se mnou se kurzu účastní dalších dvacet lidí. Nebudeme potom psát všichni stejně? Nesmaže se tím naše individualita?
Určitě ne. Každý z účastníků má vlastní tvar svého písmenka a písma si musí být jen natolik podobná, aby byla čitelná. Individualita není jen ve tvarech písmen, ale i v dalších znacích, které se nemění. Naše individualita se tak nesmaže. Naše osobnost se jen očistí od obranných mechanismů a strachů, které nám brání naplno využívat svoje schopnosti a talenty. Posílíme tak vlastnosti, které nám pomáhají vyrovnávat se s každodenními problémy. Naučíme se prožívat sílu přítomného okamžiku, uvědomíme si pocit štěstí.

 

zpět na blog